W sprawie uroczystego zawierzenia PiS-u i innych zaproszonych ugrupowań Matce Bożej na Jasnej Górze. Treść listu była konsultowana z ks. Małkowskim.

Grupa blogerów i komentatorów związanych z Legionem św. Ekspedyta w dniu 10.06.2013 r. przekazała do rąk Jarosława Kaczyńskiego list otwarty, którego treść poniżej publikujemy. Kieruje nami głęboka troska o przyszłość Polskiego Narodu, który w uścisku zwodniczych ideologii i wrogich nam sił znalazł się obecnie w tragicznej sytuacji zagrażającej bytowi Polski.

W tragicznych momentach w historii Polski z pomocą przychodziła nam zawsze poproszona o pomoc Matka Boża. Intencją naszą jest zachęcenie Jarosława Kaczyńskiego, lidera największej siły patriotycznej, do uroczystego Aktu Zawierzenia przyszłości Polskiego Narodu opiece i orędownictwu Matki Bożej Królowej Polski. Uważamy, że tę ważną inicjatywę powinien podjąć Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapraszając do udziału w Akcie Zawierzenia wszystkie inne patriotyczne ugrupowania i jednocząc w ten sposób we wspólnej walce o Polskę patriotyczne siły Narodu.  Do tej pory mieliśmy problem z jednoznaczną oceną wszystkich działań politycznych PiS jako dobrych dla Polski; pozytywna reakcja na nasz list zwiększyłaby nasze zaufanie do P. Prezesa i kierowanej przez niego partii.

Treść listu była konsultowana z ks. Małkowskim i ks. Wacławem. Ze strony wspólnoty księży podpis złożył ks. Wacław, a ze strony Legionu św. Ekspedyta list podpisał Asadow – Marek Kulczycki.

 

Treść listu była konsultowana z ks. Małkowskim i ks. Wacławem. Ze strony wspólnoty księży podpis złożył ks. Wacław, a ze strony Legionu św. Ekspedyta list podpisał Asadow – Marek Kulczycki.

 

Treść listu:

——————————

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezesie,

My, grupa blogerów i komentatorów związanych z portalem Legion św. Ekspedyta wraz ze wspólnotą warszawskich Kapłanów, modlących się za Ofiary Smoleńskie i ich rodziny, kierowani wiarą w Boże Objawienie nauczane przez Kościół Katolicki oraz miłością dla naszej Ojczyzny – Polski, widząc jak niszczony jest przez rządzącą przez ostatnie lata koalicję Jej byt państwowy i gospodarczy, jak niewolony kłamstwami dyspozycyjnych wrogim Jej siłom mediów i   demoralizowany upadkiem instytucji wymiaru sprawiedliwości jest nasz naród, zwracamy się do Pana, Prezesie Prawa i Sprawiedliwości – największej siły politycznej, mogącej odwrócić bieg tych tragicznych dla Polski wydarzeń – o zawierzenie Prawa i Sprawiedliwości Opiece i Orędownictwu Matki Bożej Królowej Polski.

 

Prosimy Pana, aby jako Reprezentant znacznej części Narodu zawierzył Pan naszej Królowej ocalenie Polski tak, jak czynili to przedtem nasi wielcy przywódcy.

 

Matka Boża nigdy nie odmówiła Polsce swej opieki i wstawiennictwa, kiedy ośmieleni orędziami przekazywanymi przez mistyków, padaliśmy na kolana prosząc Ją o ratunek. Wysłuchała naszego króla Jana Kazimierza w dobie Potopu Szwedzkiego i Jana III Sobieskiego – przed Odsieczą Wiedeńską. Tak samo uratowała nas cudownie przed bolszewicką nawałą w sierpniu 1920 r., błagana w imieniu Narodu w warszawskiej Katedrze przez osoby generałów wraz z nuncjuszem apostolskim Achille Rattim – późniejszym Ojcem Świętym Piusem XI.

 

Ten Akt Zawierzenia powinien odbyć się na Jasnej Górze przed Cudownym Wizerunkiem naszej Hetmanki, lub w innym sanktuarium Matki Bożej, w obecności duchowieństwa, wybranych przez Pana Prezesa czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz reprezentantów organizacji i ugrupowań, które przyjęłyby Pańskie zaproszenie.

 

Zdajemy sobie sprawę, że w nadchodzącym czasie Polska potrzebuje silnego, wspieranego przez naród przywództwa, gdyż nie o zwykłe zarządzanie tu chodzi, lecz o odbudowę naszego państwa.

Zawierzenie Matce Bożej Królowej Polski da naszej Ojczyźnie Jej opiekę, obudzi wiarę i zaufanie Polaków i zachęci do udzielenia Pańskiemu ugrupowaniu masowego poparcia. Za jego sprawą ujawnią się knowania i zamysły wrogów naszej wielkości i chwały. Oby gest ten zjednoczył patriotyczne siły naszego Narodu.

 

Ofiarujemy Panu nasze nieustanne modlitewne wsparcie


Wspólnota kapłanów warszawskich                                                                                                

Legion św. Ekspedyta

 

http://www.ekspedyt.org/redakcja/2013/07/17/16526_list-otwarty-do-prezesa-prawa-i-sprawiedliwosci.html